Pomaknuti ženski likovi

27. Tjedan suvremenog plesa: Vice-Royale, Vain-Royale, Vile-Royale, koncept, režija i tekst Sónia Baptista

 • Vice-Royale, Vain-Royale, Vile-Royale, koncept, režija i tekst Sónia Baptista
  Prva predstava na službenom programu 27. tjedna suvremenog plesa Vice-Royale, Vain-Royale, Vile-Royale neobičan je spoj poezije, multimedije i konceptuale. Sónia Baptista, autorica i izvođačica, pripada mlađoj generaciji portugalskih umjetnika i dosad je privukla pažnju nepredvidljivim multimedijalnim stilom.

  U Vice-Royale, Vain-Royale, Vile-Royale radi s temom izmještenosti i neuhvatljivosti ženskog identiteta, igrajući tri pomaknuta ženska lika. Središnji dio predstave događa se u formi retro-avangardnog crno-bijelog nijemog filma (autor Rui Ribeiro). Iz filma, glavni ženski lik prelazi na scenu i razvija se dalje kroz pjevanu poeziju te prelazeći u treći medij nastavlja u pokretu. Muški izvođač sakuplja ostatke njezine odjeće, i prepričava stihove njezine vokalne izvedbe. Taj se loop ponavlja tri puta, samo s drugim likom.
  Vice-Royale, Vain-Royale, Vile-Royale, koncept, režija i tekst Sónia Baptista
  Prvi lik, nazvana Brute radi s temom divljine i neukrotivosti, druga Bell je izgubljena poetesa-aristokratkinja, treća Noire izlazi iz film-noire atmosfere, zagušene dimom i tjeskobom. No sve su igrane i osmišljene kao bizarni, prilično gubitnički likovi, zastali u prošlim epohama i u nekoj neuhvatljivoj ženskoj žudnji, koju pak autorica svaki put prilično surovo razrješava skidanjem košulje. Koncept ponavljanja jednog ženskog lika u raznim epohama podsjeća i na Orlanda Virginie Woolf, i na snovita pretapanja u filmovima Maye Deren, a emocionalna nestabilnost i izgubljenost vuče i na Blanche Dubois…

  Sónia Baptista izuzetna je izvođačica; kao glumica svojih anti-heroina i kao vokalistica-pjesnikinja približava se kabaret-formi. Prijelaz u koreografiju u cijeloj je izvedbi najslabija točka u komparaciji s gustoćom filmskog tkiva i razrađenosti vokalne izvedbe. Predstava je, kao konceptualno-poetska multimedijalna cjelina, zanimljiva ali i u repetitivnosti forme zahtjevna za praćenje (naročito pozicionirana u udarnom terminu samog početka festivala, gdje se očekuje prava plesna fešta). Sóniu Baptista tako smo upoznali kao osebujnu i autentičnu autoricu uronjenu u vlastitu začudnu poetiku.

  © Iva Nerina Sibila, KULISA.eu, 25. svibnja 2010. 

Piše:

Iva Nerina
Sibila

kritike i eseji