Knjige

 • O anti-monografiji koreografskog opusa Matije Ferlina

  Leo Rafolt, On “M/F”, or Staging an/d Archive, Oaza Books, Castropola, 2023.

  Piše: Iva Nerina Sibila
  Opus Matije Ferlina u 20 godina iznimno je važan za hrvatsku suvremenu koreografsku i izvedbenu autorsku scenu, kako svojim estetskim, tematskim, interdisciplinarnim, produkcijskim razinama, tako i kontinuiranim radom na hrvatskom kontekstu. Stoga knjiga ova knjiga, iako mišljena kao teorijska ne-monografija, ima funkciju stabilizacije i sinteze prvih 20 godina M/F-a, a istovremeno je iznimno važan i inspirativan izvor teorijskog i diskurzivnog rada na pojmovima koreografije, izvedbe, suvremenog plesa ...pročitajte cijeli tekst...
 • Performativni habitus ratničkog kodeksa

  Leo Rafolt, Tijelo nacije: Uvod u japanski budo, Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2023.

  Piše: Suzana Marjanić
  14.10.2023. Leo Rafolt predstavlja analizu odnosa između tradicionalne japanske kulture budoa (koryu) i njezinih modernih varijanti (gendai), osobito u kontekstu japanske imperijalističke i nacionalističke povijesti nakon razdoblja Meiji. Autor sustavno tumači važnost formalnog učenja, kata geiko, u svim japanskim performativnim praksama. Ponavljanje točno predodređene, ritualizirane strukture pokreta, točno pokazanoga niza, ne vodi samo usavršavanju ili tehničkoj čistoći, nego uvjetuje i dubinske promjene u vlastitoj koncepciji tijela ...pročitajte cijeli tekst...
 • Feminističke rekonfiguracije dramaturškog mišljenja

  Ana Dubljević, Feministički pornopejzaži. O feminističkom dramaturškom mišljenju u praksi plesa i performansa, Stanica – Servis za savremeni ples, Beograd, 2021.

  Feministički pornopejzaži su knjiga koja se čita u dahu, pruža dovoljno informacija i jasno markira teorijski i izvedbeni kontekst u kojemu se pozicionira, istovremeno zadržavajući pitkost i protočnost teksta čime ostaje vjerna svome izvoru u praksi. Intimno-istraživački pristup vidljiv je od samog odabira teme – afirmaciji, propitivanju i prestrukturiranju pornishnessa u izvedbi, odabira metodologije – nehijerarhijske, pejzažne dramaturgije, čitljive i u samoj „dramaturgiji“ teksta, kao i u otvorenom, izravnom jeziku ...pročitajte cijeli tekst...
 • Metoda koja ne postoji

  Jerzy Grotowski, O kazalištu i glumi, prev. Jasmin Novljaković, Srednja Europa, Zagreb, 2020.

  Piše: Maja Đurinović
  Krajem 2020. konačno je izašao prijevod znamenitih tekstova Jerzyja Grotowskog, svjetskog gurua kazališne avangarde 1960-ih, danas pomalo mitske ličnosti, na koju se mnogi, s više ili manje prava, pozivaju. Kao što plesni postmodernizam puno duguje staroj avangardi s početka 20. stoljeća, tako i u rečenicama Grotowskog nalazimo svetu vatru poslanja plesnih modernista. Meni se čini da Grotowski može biti i poveznica između dramskog i plesnog, fizičkog, neverbalnog kazališta, i da je usporediv s „antopološkim laboratorijem“ Pine Bausch ...pročitajte cijeli tekst...
 • Ljubav prema kaosu, eksperimentu ili izvorima

  Stepehen Atkins, Crosspoints; An Integrative Acting Method, Experimental Wing Publishing, London, 2021.

  Knjiga je podijeljena u osam poglavlja unutar kojih nalazimo jasna obrazloženja i gradirane upute za gradnju izvedbenog materijala i uloge. U svakom se poglavlju očituje postupna razrada elemenata – od najjednostavnijih prema kompleksnijima, pri čemu je uvijek naglasak na tranzicijama od jednog do drugog elementa, od manje do veće kompleksnosti, kao i na improvizaciji, i odmicanju od cerebralnog prema dubljem, iskustvenom načinu pripreme izvedbe. Atkinsonova knjiga u čitanju djeluje poput jasno strukturirane upute, gotovo formule. ...pročitajte cijeli tekst...
 • Dokument metode, zgusnuta esencija

  Una Bauer, BADco.: Vježbanje nemogućeg, Centar za dramsku umjetnost i Umjetnička organizacija Oaza, Zagreb, 2021.

  Istaknuta prisnost u formi neposrednog susreta i dijaloga s najustrajnijim članovima kolektiva omogućuje pokretljivu izmjenu tematiziranih predstava i skokove u sjećanju, zalaženja u detalje osobnih fascinacija, radosti i frustracija na koje su nailazili prilikom razrade pojedinačnih zadataka u heterogenom okruženju kolektiva. Pitanja postavljena iz vizure dugogodišnje pratiteljice aktivnosti kolektiva, ujedno i suradnice, iskreno odražavaju gledateljsku znatiželju i interpretacijsku nelagodu, interes da čitatelj zaviri u backstage atmosferu i ispod kože ...pročitajte cijeli tekst...
 • Interdisciplinarno povezivanje koncepata

  Josipa Bubaš, Tjelesnost izvedbe i izvedba tjelesnosti, Leykam International, Zagreb, 2021.

  Različiti aspekti tjelesnosti koja funkcionira kao sustav kompleksne integriranosti svijesti, slojevitosti i premreženosti odnosno usklađenosti s okolinom analitički su razloženi kroz pojmovne elemente koje Bubaš detektira kao važne mehanizme u vlastitom radu s tijelom. Izneseni primjeri izvedbi te koreografskih i pedagoških praksi pridonose živosti teksta, koji pobuđuje interes kao znanstveno-stručni priručnik o različitim fenomenima tjelesnosti i kao uvid u subjektivna promišljanja o problematici umjetničke izvedbe ...pročitajte cijeli tekst...
 • Oplemenjujuća daimokracija

  Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén, Umjetničko istraživanje: Teorije, metode i prakse, Klinika kreativnosti, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Đakovo-Osijek, 2021.

  Iako se istraživanja u umjetničkom području kao koncept javljaju krajem 20. stoljeća kada i nastaju prve metodologije istraživanja uz postavljanje teorijskih okvira te razvijanje metodologija karakterističnih za umjetničko područje, knjiga koju su napisali Hannula, Suoranta i Vadén pionirski je pothvat jer donosi prvu cjelovitu metodološku analizu umjetničkog istraživanja. Imajući na umu specifičnosti područja, autori iznose moguće odgovore na pitanje kako znanstvenu metodu istraživanja integrirati kroz samu umjetničku praksu ...pročitajte cijeli tekst...
 • Imaginarno stidno mjesto

  Josipa Bubaš, Trokut#2, Zagreb 2021.

  Iako izložba u Galeriji Događanja i s njom povezana promocija publikacije dovršavaju umjetničku inicijativu kojom je autorica pokrenula i ostvarila proces povezivanja i zbližavanja sudionica koje su se odazvale osobnim iskustvima, ovdje započinje rast jedne nove inicijative okupljanja i druženja koje se nastavlja kroz stručno psihološko savjetovanje Klupko podrške ...pročitajte cijeli tekst...
 • Fino brušenje somatike

  Leo Refolt, Tijelo kao glagol: Japanski budo, transkulturalne tehnike i trening za izvedbu, Klinika kreativnosti, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Grad Đakovo, Osijek – Đakovo, 2019.

  Piše: Maja Đurinović
  Rafolt ne krije duboku osobnu sklonost kulturi Japana, ali je kao europski znanstvenik, koji odbija stereotipe egzotičnog Orijenta, ne idealizira nego analizira i polemizira sa stavovima i autorima, pokušavajući shvatiti i artikulirati ono što ga suštinski, intuitivno privlači. Rafolt u svojoj misiji pomirenja i međusobnog prožimanja i uvažavanja teorije i prakse kroz opise vježbi i zadataka nastoji oprimjeriti teoriju, odnosno u tradiciji japanskog budoa nalazi ishodišta i/ili potvrdu verbaliziranih promišljanja suvremenih teoretičara ...pročitajte cijeli tekst...
 • Karizmatična predstavnica slobodnog plesa

  Gunhild Oberzaucher-Schüller i Ingrid Giel, Rosalia Chladek: Expresion in Motion, (englesko izdanje) K Kieser, München, 2011.

  Principi pokreta kao temelj plesnog obrazovanja sistema Chladek daju široke mogućnosti za razvoj osobnosti u cjelini. Njen sistem temelji se na anatomiji i zakonima fizike. Postoji sila teža i naša vlastita energija. Između je široka skala stupnjevanja napetosti, energije između dva ekstremna pola: potpuna pasivnost i potpuna aktivnost ali i suprotnost između stabilnog i labilnog stava. S druge strane promatramo pokret, koji dolazi ili iz centra ili iz periferije, unilateralno ili bilateralno, zatim je tu centrifugalna i centripetalna sila, princip poluge i zamah, zalet ...pročitajte cijeli tekst...
 • Akumulacija i dokumentacija rada

  TASK kolekcija / TASK the Collection, gl. ur. Iva Nerina Sibila, Plesni centar TALA, Zagreb, 2019.

  Tekstovi koji se mogu pronaći u TASK kolekciji različitih su formi, autora i ciljeva. Uredničke bilješke Ive Nerine Sibile vješto uvlače čitatelja u razgranatu igru TASK-ova i daju pregledan osvrt na važnost teorijsko-istraživačkog projekta TASK-a, na njegovu široku primjenu u plesnim praksama hrvatskih plesnih umjetnika i na važnost praćenja projekta odgovarajućim publicističkim rješenjima. TASK kolekcija približava izvedbene teorije i prakse, intermedijalne intervencije i dijaloge u prostorima kreativnih procesa umjetničke, izvođačke prakse ...pročitajte cijeli tekst...
 • Podsjetnik na suvremene izvođačke prakse

  The Twenty-First Century Performance Reader, ur. Teresa Brayshaw, Anne Fenemore i Noel Witts, Routledge, 2019.

  Piše: Katarina Žeravica
  Dobrim dijelom slijedeći strukturu organizacije materijala iz priručnika iz 2014. godine, urednici su se i ovaj put odlučili za sličan koncept u kojem je obilna građa predstavljena na zanimljiv, čitljiv, jezično nepretenciozan i pregledan način, opsegom primjeren tematici priručnika (ukupno 613 stranica), ponovno nudeći prostor odabranim autorima iz stručne prakse i umjetnicima da sami, bilo u obliku intervjua, znanstvenog članka, dnevničkih, autobiografskih ili vizualnih zapisa, predstave svoj rad, poetiku ili problematike kojima se bave u svojim izvedbama i radu ...pročitajte cijeli tekst...
 • Pad kuće Delimar

  Uz monografiju Užarska radionica Ivana Delimara, ur. Vlasta Delimar, Atelieri Koprivnica, Koprivnica, 2019.

  Dva su velika rada Vlaste Delimar vezana uz samu užarsku radionicu – kuću njezina oca. Prvi je rad Zrcala površina – Ljubav u Štaglincu iz 2014. godine. Drugi i posljednji veliki Vlastin rad vezan uz očevu užarsku radionicu vezan je uz ovogodišnje rušenje i pokapanje kuće; vjerojatno je riječ o prvom sahranjivanju kuće u povijesti vizualne kulture. Rušenje i zakapanje očeve užarske radionice dokumentirano je fotografijom i videom. Fotografije su korištene u monografiji, a video materijal je u istoimenom filmu ...pročitajte cijeli tekst...
 • Sumnjive letačice

  Serenity Young, Women Who Fly: Godesses, Witches, Mystics and other Airborne Females, Oxford University Press, 2018.

  Jedan od arhetipova koji pojašnjava autorica vrlo je važan za razumijevanje ponašanja u suvremenom društvu. Radi se o mitu o Ateni i Meduzi. Prema Ovidijevim Metamorfozama prelijepu Meduzu silovao je Posejdon u jednom od Ateninih hramova. Atena ne kažnjava silovatelja nego žrtvu, pretvarajući je u čudovište sa zmijama na glavi umjesto kose. Atena ovdje predstavlja žensku moć u službi patrijarhata. Ona je boginja mudrosti i rata, (drugo)rođena iz Zeusove glave (čime se poništava legitimnost majke) ...pročitajte cijeli tekst...
 • Sveobuhvatnije od naslova

  Uz publikaciju Autonomija plesu 2007 – 2017 Udruge plesnih umjetnika Hrvatske

  Piše: Jelena Mihelčić
  Središnji sadržaj mrežnih stranica čini vremenska crta sastavljena od unosa umjetnica, ali i drugih pripadnica svijeta suvremenog plesa. Riječ je o vrijednom i dobrodošlom doprinosu plesnom izdavaštvu, mišljenom i provedenom s dubokim razumijevanjem scene i prema principima inkluzivnosti koje su autori uključeni u projekt uvijek njegovali
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Dio gusto povezane mreže

  Maja Đurinović, Taj tvrdoglavi plesni vitalizam: Osvrti, razgovori, komentari 1992.-2016., Hrvatski centar ITI, 2018.

  Piše: Andreja Jeličić
  Maja Đurinović je u praćenju plesne scene svjesno blagonaklona. Podržavajuća. Kao primalja koja prihvaća novo dijete scene i dozvoljava mu da bude to što je, nagovještava što bi sve moglo biti i svojom ga pričom o njemu ispraća u svijet... Čini mi se da brani pravo na svoj osobni doživljaj predstave. Ne reagira i ne piše iz utvrđenih kategorija, iz teorijskih okvira koji bi možda za neke predstave mogli biti primjereniji od drugih. Čime možda dovodi u pitanje mogućnost „krivog shvaćanja nekog djela“, za što će umjetnici ponekad optužiti kritičare ...pročitajte cijeli tekst...
 • Zašto šute umjetnice?

  Kako žive umjetnice?, autorice i urednice Selma Banich i Nina Gojić, nakladnik Prostor plus, Rijeka

  Piše: Iva Nerina Sibila
  Publikacija donosi rezultate ankete (obimnog upitnika) o pitanjima kao što su: školovanje, zapošljavanje, ozljede, primanja, mobbing, stambena situacija, majčinstvo, slobodno vrijeme, društveni kontekst. Iako očekivani, ipak su šokantni podaci da 83% ispitanica procjenjuje da primanja od rada u struci nisu dovoljna za podmirivanje realnih životnih potreba ...pročitajte cijeli tekst...
 • Učvršćivanje zajedništva

  Višnja Kačić Rogošić, Skupno osmišljeno kazalište, Opće značajke i hrvatski primjeri, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2017.

  Piše: Katarina Žeravica
  Višnja Kačić Rogošić pregledno i sustavno opisuje i postavlja teoretsko-povijesno-kulturološki okvir unutar kojeg pomno analizira rad predstavljenih kolektiva ukazujući na njihove specifičnosti, razlike i sličnosti u pristupu kreativnom procesu i samoj izvedbi.
  Kao što naslov knjige upućuje, autorica se bavi onim kazalištem „u kojemu je predstavu smislio/stvorio/osmislio skup ravnopravnih stvaralaca, dakle kolektiv“, a njihov se „ukupni izvedbeni materijal u potpunosti proizvodi tijekom radioničke faze otkrivanja novoga, a ponekad i tijekom same izvedbe“ ...pročitajte cijeli tekst...
 • Šezdesete između tradicije i eksperimenta

  Šezdesete u Hrvatskoj: Mit ili stvarnost, ur. Miroslav Gašparović, Zvonko Maković, Vesna Ledić, Adriana Prlić i Anja Franjić, Školska knjiga, Zagreb, 2018.

  Monografija Šezdesete u Hrvatskoj: Mit ili stvarnost ostaje kao tekstualni pečat istoimenoj petomjesečnoj izložbi koju je pogledalo, kako se medijski navodilo, oko 50 000 posjetitelja što samo svjedoči o zanimanju za ta vremena kada se začinjao konzumerizam – da navedem niz koji se obično isticao uz izložbu – „festivali zabavne glazbe, vinil ploče, šlageri, VIS-ovi, fićo, Trst i rifle, mini-suknje, rock’n’roll i seksualna revolucija“. Svatko može vlastitim bilješkama, na temelju ove velebne monografije, stvarati vlastite interesne mreže ...pročitajte cijeli tekst...
 • Ovo nije moj svijet

  Prostorni agens, 18. bijenale umetnosti, Pančevo, 26. svibnja – 17. lipnja 2018. (monografija, katalog i otvaranje izložbe – u povodu sudjelovanja hrvatskih umjetnika)

  Na velikoj transgeneracijskoj izložbi Prostorni agens 18. bijenala umetnosti u Pančevu, anarho otac ex-Yu perfomansa Tomislav Gotovac aka Antonio Gotovac Lauer bio je predstavljen prijelomnom akcijom Šišanje i brijanje u javnom prostoru III. (Hommage Carlu Theodoru Dreyeru, filmu Stradanje Ivane Orleanske, Mariji Falconetti, Trg bratstva i jedinstva, Zagreb, 6. lipnja 1981. točno u podne), kao osmom akcijom-objektom, nakon koje je uslijedilo pet godina šišanja i brijanja (kose i brade). Riječ je o velikoj izložbi – i značenjski i prostorno ...pročitajte cijeli tekst...
 • Tiha revolucija

  Slušati tijelom, plesati srcem / Listen with the Body, Dance with the Heart. Tamara Curić: 30 godina profesionalnog djelovanja u plesu / Tamara Curić: 30 Years of Professional Dance Work, ur. Iva Nerina Sibila, 2018.

  Piše: Maja Đurinović
  Publikacija koja je, riječima urednice „mišljena kao susret s plesom, samo iz druge perspektive“ izvukla je neka moja sjećanja, vizualno zamagljene, ali emotivno snažne slike što me potaknulo na pokušaj rekonstrukcije i njihovo smještanje u povijesni kontekst. Plesni centar TALA kao zajednički zreli, vizionarski umjetnički projekt Tamare Curić i Larise Lipovac osnovan 2002. raste i razvija se u impresivnim razmjerima čineći istovremeno čvrstu bazu i siguran prostor daljnjeg djelovanja. Tamara, čestitke za 30 bogatih, plesom ispunjenih godina ...pročitajte cijeli tekst...
 • Kako moć vara

  Monografija Močvara i priča o URK-u, gl. ur. Kornel Šeper, Zagreb, Udruženje za razvoj kulture URK, 2018.

  Močvarinu monografiju doživljavam u tom nekom opisnom i opasnom krugu kako smo preživjeli devedesete, i to ne samo politički već i kulturološki; kako smo preživjeli devedesete i bez klupske nezavisne scene. Dakle, sve do ATTACK!-a 1997. godine a onda i Močvare, koja je ustoličena (poput Kralja Guštera) 1999., nezavisna zagrebačka scena preživljavala je bez dodijeljenoga joj stalnoga prostora/zona autonomije. Stoga nikako nije začudno što je prva cjelina monografije posvećena Galeriji ESCE kao posljednjem utočištu s početka devedesetih tih nekih ostataka energija Kugla glumišta i kasnije Indoševe Kugle ...pročitajte cijeli tekst...
 • Fluxus ili protiv struje

  Uz promociju monografije Ivan Mesek, ur. Branko Franceschi i Ivan Mesek, Zagreb, Muzej suvremene umjetnosti, 2018., umjetnikov glazbeni performans Posvećenje proljeća i koncert benda Mr.Lee&IvaneSky, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 23. ožujka 2018.

  Monografija Ivan Mesek dokumentira četvrt stoljeća umjetnikova djelovanja. U okviru 1. dana hrvatskoga performancea na varaždinskoj tržnici u subotnje jutarnje sate Ivan Mesek izveo socijalno angažiranu akciju prodavanja slika na kile. Preuzimajući ulogu redikula, umjetnik upućuje vrlo jasan krik umjetnika kao reakciju na stanje umjetnosti danas, a pogotovo u manjim sredinama kakva je varaždinska scena koja nema dovoljno veliku vidljivost u centru, pogotovo tih godina kada je navedeni festival umjetnosti performansa Varaždin od grada baroka mapirao i kao grad umjetnosti performansa ...pročitajte cijeli tekst...
 • Pristrani osvrt – ZA ples u Zadru

  Dina Bušić i Sanja Petrovski: 70 godina Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar, Glazbena škola Blagoje Bersa, Zadar, 2017.

  Piše: Maja Đurinović
  Zadarska Škola iznjedrila niz profesionalnih plesnih umjetnika koji čine nesumnjivi dio hrvatske i/ili međunarodne plesne scene, kao što su Deana Gobac, Iva Burčul, Stošija Zrinski, Petra Hrašćanec, Filipa Bavčević, Petra Radošević; Vinka Zekić je profesionalno bila vezana uz talijansku scenu, Ladu Petrovski Ternovšek nastojimo pratiti između Ljubljane i Zadra, a Anđela Herenda i Marin Lemić nakon plesnog studija ostaju djelovati izvan granica pa ih hrvatska scena zapravo i ne poznaje ...pročitajte cijeli tekst...
 • Za višestruka čitanja

  O plesu i iz(a) plesa. Sodaberg koreografski laboratorij, urednik Andrej Mirčev

  Piše: Iva Nerina Sibila
  U uvodnoj bilješci autori naglašavaju kako im je namjera „otvoriti povratnu diskusiju, ne samo o estetičkim razlozima i strategijama oblikovanja suvremenog plesa ovdje i danas, nego i eksponirati prošireni epistemološki kapacitet plesne izvedbe...“ kao i ostaviti „trag… specifičnog, prijelomnog vremena u kojem je hrvatska suvremena koreografska praksa doživjela značajnu transformaciju na planu institucionalizacije, stabilizacije i vidljivosti“. O plesu i iz(a) plesa izaziva zanimanje i zaokuplja pozornost i nakon površnog prelistavanja, a tekstovi, redom, zaslužuju višestruka čitanja i nesumnjivo upogonjuju diskusiju ...pročitajte cijeli tekst...
 • Priručnik za nove svjetove

  The Twentieth-Century Performance Reader, ur. Teresa Brayshaw i Noel Witts, Routledge, 2014.

  Treće, revidirano izdanje The Twentieth-Century Performance Reader, iako nije dostupno u prijevodu na hrvatski jezik, svojim jednostavnim stilom nadilazi jezične barijere te jasnom strukturom i organizacijom materijala približava široj publici znanja i spoznaje iz specifičnog područja kojim se bavi. Budući da knjiga donosi izvorne tekstove, manifeste ili razgovore s nekima od najvažnijih imena izvedbenih umjetnosti 20. stoljeća, te upućuje na različite druge izvore, literaturu, reference i poveznice usko povezane s objavljenom građom, zbog svoje široke primjene preporuča se svima koji se bave kazalištem i ostalim izvedbenim umjetnostima ...pročitajte cijeli tekst...
 • Posveta povijesti hrvatskoga performansa

  Suzana Marjanić, Kronotop hrvatskoga performansa. Od Travelera do danas, Udruga Bijeli val, Institut za etnologiju i folkloristiku, Školska knjiga, Zagreb, 2014.

  Kronotop hrvatskoga performansa plijeni pozornost ljubitelja knjige već samim pogledom na ovo iznimno zanimljivo, maštovito pa i duhovito likovno uređeno izdanje koje priziva osjećaj obrata u suvremenoj umjetnosti u kojoj ne dominira ni jedna posebno. Svježinom grafičkog oblikovanja, kao i mnoštvom likovnih doskočica, Kronotop već i formalno nagoviješta nov jezik o kojem želi govoriti, o novom sustavu znakovu koji nuka na upijanje novih značenja u preispisivanju ljudskim tijelom, ili „o biti u činu i u akciji“ ...pročitajte cijeli tekst...
 • Mjesto susreta za budućnost plesa

  Modeli zajedništva, strategije vidljivosti. 15 godina Platforme, Plesni centar TALA, 2014.

  Ova je monografija svakako vrijedno štivo za bilo koga tko želi doznati tko su plesni umjetnici u Hrvatskoj, koji su problemi na hrvatskoj plesnoj sceni, a čini mi se da može poslužiti i kao neka vrsta udžbenika za učenike škola suvremenog plesa jer na više mjesta vrlo dobro objašnjava na koji način jedan mladi plesač/autor/koreograf može krenuti u svijet profesionalnog bavljenja plesom. Unatoč tome što se naziv same monografije čini pomalo tehničkim, a i tekstovi problematiziraju hrvatsku plesnu scenu, zapravo je dojam cjelokupnog sadržaja na dobrih 170 stranica onaj topline, pripadnosti i podrške ...pročitajte cijeli tekst...
 • O ženskim umjetničkim akcijama

  Adrien Sina, Feminine Futures, Les presses du réel, 2011.

  Piše: Katja Šimunić
  Knjiga Feminine Futures usustavljena je kroz istraživanje života i djela Valentine de Saint-Point, ali su iz te potrage proizašla i referiranja na veliki broj drugih avangardnih umjetnica u području plesnih izvedbi. Već samo pobrajanje plesačica, koreografkinja i autorica „ženskih akcija“ predstavljenih, ponajviše fotografskim materijalima, u ovoj knjizi, stvara začudni vertigo. Najveća je vrijednost knjige da snažno poziva na daljnja teorijsko-praktična istraživanja. I osvještava nužnost uspostavljanja umrežene, interaktivne, internacionalne, transdisciplinarne arhive plesne umjetnosti ili muzeja u pokretu ...pročitajte cijeli tekst...
 • S vjerom u umjetnost

  Ranka Novosel, Mirjana Janeček. Samoborska Teta ritmika, Matica hrvatska – Ogranak Samobor, Samobor 2011.

  Piše: Maja Đurinović
  Mirjana Janeček (udana Stropnik) nikad se nije prestala baviti plesom – ustrajno, stručno i s velikom ljubavlju i vjerom u umjetnost. („Osjećam veliku odgovornost, koju sam na sebe preuzela svojom školom, koja smjera k tome da stvori malo istinite ljepote, pristupačne ljudskom stvoru.“) Mirjana Janeček ušla je u izdanja Leksikografskog zavoda i u povijesne preglede hrvatskog plesa, a Ranka Novosel ovom je knjigom ponudila zanimljiv i širok izbor materijala iz njezine ostavštine, što je sve već (ili tek?) dobar početak za vraćanje velikog i starog duga ...pročitajte cijeli tekst...
 • Uloga prostora unutar znanosti i umjetnosti

  Andrej Mirčev, Iskušavanja prostora, UAOS/Leykam International, Osijek/Zagreb, 2009.

  Piše: Mirna Rončević
  Afirmacijom topološkog pristupa ova knjiga omogućuje razumijevanje suvremenih pojava u umjetnosti i kulturi te uspostavlja dijalog između raznovrsnih disciplina i medija. Također, svjedoči o povećanju promišljanja prostora unutar kritičke misli te osvježava i osuvremenjuje pristup humanističkim znanostima. Kreativna sinteza znanosti i umjetnosti logičan je i idealan slijed autorova dosadašnjeg djelovanja. Svrha knjige je pedagoška, jer je u prvom redu namijenjena studentima, što je i razlog uporabe hermetičnog, akademskog diskursa kako bi se studenti osposobljavali za višu razinu intelektualnih rasprava
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • Čitanje plešućeg tijela

  Laurence Louppe, Poetika suvremenog plesa, Plesni studiji Biblioteke Kretanja, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2009.

  Piše: Maja Đurinović
  Poetiku suvremenog plesa Laurence Louppe je napisala nakon dubokog autoričinog bivanja u plesu i dugogodišnjeg kritičko-pedagoškog djelovanja. Zbog iznimno zahtjevnog i osebujnog jezika treba prilično hrabrosti, ljubavi spram teme (plesa) i strasti (prevođenja) da se uroni u građu i onda krene u rasplitanje tako složenog filozofsko-znanstveno-poetskog teksta. Knjiga je važna jer, kako u pogovoru naglašava prevoditeljica Jelena Rajak, svojim postavkama otvara put za tumačenje plesnih djela, ali put koji proizlazi iz prirode samog plesa; ishodišna je i iznimno primjenjiva jer prepoznaje, prati i raščlanjuje i nama bliske pojmove i instrumentarij ...pročitajte cijeli tekst...
 • O povijesti kroz kritiku

  Tuga Tarle, Plesne kritike, Hrvatski centar ITI, Zagreb 2009.

  Piše: Jelena Mihelčić
  Plesne kritike Tuge Tarle prvenstveno imaju povijesni značaj jer rasvjetljavaju jedno poglavlje domaćeg plesa, njegove umjetničke dosege, u koreografskom i plesačkom smislu, ali i njegove probleme koji dakako pomažu boljem razumijevanju današnje situacije. Iz tekstova izvire velika ljubav i poštovanje autorice prema umjetnosti pokreta, njezina kompetentnost, dobro poznavanje građe, kao i vješt i pristupačan novinarski jezik kojim nastoji približiti plesnu predstavu prosječnom gledatelju. Hrabro iznošenje kritičkog stava iz teksta u tekst dokazuje autoričino vidno ustrajavanje na podizanju kvalitete domaćeg plesa, ne zaobilazeći niti jedno područje ...pročitajte cijeli tekst...
 • Googlanje Trafika

  Destinacija TRAFIK: Mapa, urednica Iva Nerina Sibila

  Piše: Jelena Mihelčić
  Uvodnim tekstom Andrej Mirčev komparativnom analizom predstava uočava specifičnosti zbog kojih je Trafik postao jedna od najznačajnijih teatarskih skupina u širem okruženju. Davor Mišković postavlja pak Trafik u kontekst hrvatske nezavisne kulturne scene Destinacija TRAFIK: Mapa svakako je nužan dokument suvremene hrvatske kazališne i neovisne stvaralačke scene uopće, a završava izborom iz kritika Trafikovih predstava. Mapa po mnogo čemu nadahnjuje i oduševljava
  ...pročitajte cijeli tekst...
 • O Ani i suvremenom plesu

  Maja Đurinović, Razvoj suvremenog plesa: Ana Maletić – životopis, Hrvatski institut za pokret i ples, 2008.

  Razvoj suvremenog plesa: Ana Maletić životopis multimedijalno je izdanje koje je prvi je put objedinilo crtice iz života Ane Maletić, njezin privatni život i profesionalni razvoj. Maja Đurinović, urednica i autorica monografije, već godinama nastoji otrgnuti zaboravu priču o Ani Maletić čije su zasluge za razvoj suvremenog plesa u Hrvatskoj neprocjenjive. Zahvaljujući monografiji, čitamo ispovijesti iz prve ruke jer knjiga donosi i transkripte brojnih intervjua. Knjizi priloženi CD omogućuje pregled čitavog inventara umjetničke ostavštine Ane Maletić, kao i izvorne koreografije ...pročitajte cijeli tekst...
 • Plesati kao Židov

  Nada Wiesler, Tekstom kroz ples / Židovskim plesom prema povijesti i tradiciji , Kulturno društvo Miroslav Šalom Freiberger, Zagreb, 2008.

  Piše: Maja Đurinović
  ada Wiesler, Tekstom kroz ples / Židovskim plesom prema povijesti i tradicijiIdeja plesa kao nadahnuća pojedinca i povezivanja zajednice vodi i Nedu Wiesler, autoricu knjige Tekstom kroz ples / Židovskim plesom prema povijesti i tradiciji i ujedno dugogodišnju voditeljicu plesne grupe Or haŠemeš, kao i osnivačicu Centra za židovsko obrazovanje putem plesa. Mislim da bi joj bez nadahnuća i upornosti, tipične za narod koji se poput ptice feniksa nakon svakog rasula obnavljao, bilo i nemoguće krenuti iz područja europskog klasičnog baleta - u kojem je rasla i umjetnički se oblikovala, u raznolikost stilova objedinjenih terminom židovski folklor. A tema se čini kako složena i široka, tako i teško prohodna ...pročitajte cijeli tekst...