Izbor reprezentativnih tekstova

Kretanja / English Edition, časopis za plesnu umjetnost, ur. br. Katja Šimunić, gl. ur. Iva Nerina Sibila, br. 13/14, Hrvatski centar ITI, Zagreb, 2011.

 • Uredništvo Kretanja započelo je 2006. godine praksu objavljivanja engleskih izdanja s izborom reprezentativnih tekstova hrvatskih kritičara i teoretičara prethodno objavljenih u hrvatskim izdanjima časopisa. Ovo je drugo takvo izdanje, a sadrži tekstove objavljene u razdoblju od 2006. do 2010. godine. Tematski je podijeljeno na dva dijela: prvi dio čine tri rubrike, From Croatian Stages, Dance/Visual Arts i Theory, dok je drugi posvećen internacionalno afirmiranom hrvatskom umjetniku Milku Šparembleku.

  Rubrika From Croatian stages predstavlja dva osvrta na domaću produkciju, s naglašenim filozofsko-teorijskim pristupom plesnoj umjetnosti. Tekst Ive Nerine Sibile Which body, which gesture? (Koje tijelo, koja gesta?, Kretanja 12/2009), u prijevodu Lidije Zoldoš, suprotstavlja dva koreografska pisma kao reprezente institucionalne i vaninstitucionalne plesne scene – unutar predstava Razloga 4 / 4 Reasons slovenskog koreografa i plesača Edwarda Cluga u produkciji i izvedbi Baleta zagrebačkog HNK-a i SOLO. zagrebačke samostalne autorice i plesačice Sonje Pregrad. Tekst Jelene Mihelčić o predstavi Marije Šćekić Human Error (Human Error Marije Šćekić, Kretanja 12/2009), u prijevodu Andreje Jeličić, slijedi pitanje dualizma tijela i uma kojim se bavi predstava polazeći od postavki suvremenog neurologa Antonia Damasia o Descartesovoj pogrešci poimanja tijela i uma kao dvaju neovisnih svjetova.

  Rubrika Dance/Visual Arts predstavlja dva teksta koja detektiraju ples u likovnoj umjetnosti domaćih autora, a prethodnosu objavljena u Kretanjima 7/8 iz 2007. Maja Marjančić piše o nadahnuću i opusu hrvatske grafičarke i slikarice Anke Krizmanić (prijevod Ivica Zec), a Maja Đurinović o avangardnim tendencijama plesa i medija koji ga bilježe u Hrvatskoj potaknuta izložbom Avangardne tendencije u Hrvatskoj (Galerija Klovićevi dvori, 2007) koja prvi put posvećuje pozornost plesu (prijevod Sonja Novak).

  Prvi dio zaključuje rubrika Theory, koja predstavlja tekst Katje Šimunić Three Gestures in Which a Hand Touches the Forehead (Tri geste u kojima ruka dodiruje čelo, Kretanja 9/10 iz 2008), u prijevodu Lidije Zoldoš. Autorica teksta razmatra odnos geste i pokreta kroz analizu gesti unutar drame Edmonda Rostanda Cyrano de Bergerac, koreografije Marthe Graham Letter to the World te koreografije Yvonne Rainer Trio A.

  Drugi dio sadrži tekstove sa simpozija o djelu Milka Šparembleka održanog u Zagrebu 2008. godine na inicijativu i u organizaciji uredništva Kretanja; tekstovi su objavljeni u Kretanjima 11 (2009). Ovdje su predstavljeni tekstovi koji, kako Maja Đurinović u uvodu tog dijela naglašava, potiču teoretičare i povjesničare plesa na istraživanje djela tog važnog hrvatskog i internacionalnog plesnog umjetnika koji je i danas aktivan. Vjeran Zuppa piše o Šparembleku odlikujući ga atributom „ludio doctus“ (prijevod Andreja Jeličić); Andreja Jeličić promatra njegovo kazalište „u svjetlu teorije umjetnosti kao ekspresije“ (prijevod Andreja Jeličić); Darko Gašparović analizira kreativnu i autentičnu dramaturgiju Šparemblekova totalnog teatra osvrćući se na predstavu Pjesme i grijeh (prijevod Jasenka Zajec).

  Predstavljeni su i tekstovi Tuge Turle koja se bavi oblicima Šparemblekova nadahnuća traganja za smislom života, razmatrajući karakter ideologije i kolektivne svijesti kroz djelo Balade o neznanom obliku (prijevod Jasenka Zajec); Katja Šimunić analizira predstavu Amadeus Monumentum supostavljajući i komparirajući pojedine elemente Šparemblekova kazališta (plesače, pokrete, glazbu, scenu) (prijevod Katarina Pejović); Maja Đurinović interpretira predstavu Johannes Faust Passion upućujući na ono što je zajedničko Faustu i Šparembleku: zanos promišljanja, potraga za pramemorijom i smislom življenja (prijevod Sonja Novak); Željka Turčinović piše o predstavi Kraljevo kao oglednom primjeru autorske kolaboracije dramskog i plesnog (prijevod Jasenka Zajec); Iva Nerina Sibila proučava „odnos stihova i plesnih slika u TV koreoaktu Epitaf za Srečka Kosovela (prijevod Lidija Zoldoš), a Marjana Krajač proučava sofisticiran način adaptacije koreografije u filmski medij na primjeru filmskog baleta Mlada žena i vojnik (prijevod Sabine Marić).

  U skladu s primarnim ciljem izdanja na engleskom jeziku – izlaskom na vanjsko tržište, izabrani tekstovi orijentirani su na domaću plesnu scenu, odnosno prezentaciju i promociju hrvatskih autora. Intenziviraju dijalog između plesne prakse i teorije, daju uvid u raznovrsnost pristupa plesnoj umjetnosti, te potenciraju plesni diskurs.

  © Mirna Rončević, PLESNASCENA.hr, 12. travnja 2011.

Piše:

Mirna
Rončević