Svježina u starom kontekstu

Intervju: Petra Valentić, plesačica, nova predsjednica Udruge profesionalnih plesnih umjetnika PULS

 • Petra Valentić

  Česta pitanja na plesnoj sceni i u široj javnosti kreću se oko činjenice da postoje dvije udruge za plesače. Koja su vaša razmišljanja oko ujedinjenog nastupa plesne zajednice prema vlastima i trenutnoj situaciji?

  Postala sam predsjednica UPPU PULS-a na godišnjoj skupštini 24. veljače 2017. nakon dvanaest godina članstva u toj strukovnoj udruzi. Dosadašnja predsjednica Katarina Đurđević koja je vodila udrugu osam godina, odlučila je da se više ne natječe za taj mandat te sam ja izabrana kao nova predsjednica, kao i novi Upravni odbor koji čine Nikolina Medak i Petra Hrašćanec, također dugogodišnje članice Udruge PULS. Često nas svi pitaju zašto postoje dvije plesne umjetničke udruge jer se ta činjenica percipira kao rezultat nekog rivalstva ili podijeljenosti. Poriv za otvaranje nove udruge tada je bio potpuno drugačije motiviran. Opće mišljenje koje je vladalo prije šesnaestak godina bilo je da tadašnja strukovna udruga premalo brine o interesima profesionalnih plesača koje zastupa na raznim institucijama, te da je komunikacija otežana činjenicom da tadašnji predsjednik više nije aktivan na sceni, a također je bio teško dostupan za svakodnevne pravne potrebe.

  Osnivanjem PULS-a mnogi mladi plesači dobili su drugu opciju te je potaknut dijalog pri kreiranju boljih uvjeta na hrvatskoj plesnoj sceni o ulozi udruge kao tijela koje može pomoći pri kreiranju boljih uvjeta na plesnoj sceni. Rezultati su vidljivi i dan-danas jer je UPUH upravo nakon osnivanja druge udruge potpuno promijenio način funkcioniranja i izborom nove predsjednice Snježane Abramović Milković započeo politiku aktivnog stava prema rješavanju gorućih pitanja na plesnoj sceni. Bilo je dosta razgovora oko ujedinjenja, međutim zaključak je uvijek bio da moramo njegovati zajedništvo, no to nužno ne znači i da svi moramo gravitirati istoj udruzi. Ne vidim problem u tome da postoje i četiri plesne udruge, tri plesna centra i dvije produkcijske kuće koje omogućuju rast i razvoj plesne scene. Nažalost, u svjetlu konkretnih događanja na zagrebačkoj plesnoj sceni ne uspijevamo naći kompromis oko načina na koji se plesna scena gradi i bori, ali mislim da to nije problem „dvije udruge“, nego problem svih aktera plesne scene i različitih vizija samog operativnog procesa rada u plesu.

  Koja je vaša vizija jedne plesne udruge u trenutnoj situaciji? Koje ciljeve ste si zadali u ovom mandatu?

  Usko surađujem s Upravnim odborom prilikom svih važnih smjernica koje donosi ova pozicija te smo jasno definirali ciljeve i aktivnosti koje želimo provesti u naredne četiri godine. Plesna udruga kao tijelo, po našem mišljenju, treba pružiti podršku umjetnicima, istovremeno stvarajući osnove za bolje uvjete rada na plesnoj sceni u Hrvatskoj. Po pitanju modela funkcioniranja smještamo se negdje između sindikata i producentske kuće. Naša namjera nije propisivati unisona mišljenja, nego odgovoriti na pojedinačne zahtjeve naših članova. Oduvijek smo nudili produkcijsku provedbu umjetničkih radova preko naše udruge bez financijske naknade, a kroz razgovore sa članovima pokušavamo definirati njihove realne trenutne potrebe ta naći načine kako možemo još više odgovoriti na njih. Stoga planiramo u sljedećem razdoblju pokrenuti projekte koji praktično pomažu pri realizaciji umjetničkih radova naših članova na financijskoj, produkcijskoj i distribucijskoj razini te širenju vidljivosti i odgoja publike. Posebno smo osjetljivi prema mladim umjetnicima koji tek ulaze u profesionalni život nakon školovanja te kanimo razviti platformu za predstavljanje njihovih prvih umjetničkih radova. Stalna edukacija i razmjena znanja jedan je od uvjeta za razvoj umjetnika te planiramo nuditi pomoć pri traženju sredstava za školovanje, prijavi na umjetničke rezidencije i radionice te omogućiti kontakte sa različitim fondacijama i zakladama koje financiraju stipendiranje mladih umjetnika. U svrhu ostvarenja gore navedenih ciljeva odlučili smo zaposliti profesionalnu producenticu, Ninu Križan, koja će nam pomoći pri njihovoj provedbi te raditi na daljnjoj profesionalizaciji naše Udruge.

  Koje je vaše mišljenje o pripojenju Zagrebačkog plesnog centra ZKM-u? Jeste li kao udruga sudjelovali u bojkotu?

  UPPU PULS ne smatra pripajanje ZPC-a ZKM-u dobrim potezom i svjesni smo da je za bolju budućnost plesne umjetnosti potrebno riješiti pitanje korištenja autonomne zgrade namijenjene samo suvremenom plesu. Namjera nam je konstruktivno promišljati i doći do određenih rješenja i prijedloga od početka otvaranja ovog problema pa do danas. Otvoreni smo za dijaloge i prijedloge kojima smo u mogućnosti jačati poziciju plesa u Hrvatskoj ne bi li tako otvorili prostor za kvalitetnu argumentaciju o potrebama funkcioniranja jednog cijelog sektora suvremene umjetnosti te smo u toj namjeri i sudjelovali u kreaciji razrade modela samoodrživog plana ZPC-a prije skoro godinu dana. Naši članovi su, naravno, upoznati sa cijelom situacijom i sudjeluju u toj borbi na način koji smatraju adekvatnim. Na zadnjoj skupštini udruge stekla sam dojam da su članovi umorni od diskursa koji vlada među plesnim umjetnicima te da je vrijeme da se okrenemo prema realnim ciljevima koji će dugoročno povećati šanse za bolje uvjete rada na plesnoj sceni. Ne tražimo kao udruga očitovanje o bojkotu, jer ga inicijalno nismo niti pokrenuli te na taj način ostavljamo svakom članu na volju da procjeni koliko i kako se želi uključiti. Kao udruga više smo trenutno orijentirani na stvari kojima realno možemo pridonijeti rješenju potreba i problema naših članova, koji trenutno nisu markirani samo kao zgrada ZPC-a.

  Po mojim saznanjima manje ste financirani od udruge UPUH zbog manjeg broja članova? Kako mislite provesti gore navedene ciljeve u smislu financijske podrške?

  Da, manje smo financirani od Udruge UPUH, jer se financiranje sa strane Grada i Ministarstva i dalje određuje prema broju članova što, čini mi se, ne bi trebao biti jedini parametar za financiranje djelovanja udruge, nego i broj aktivnosti koje članovi u Udruzi provode. Primjerice, neki od naših članova su: Ana Mrak, Bruno Isaković, Ivančica Horvat, Marija Šćekić, Saša Božić, Ksenija Zec, Sanja Tropp Frühwald, Tamara Curić, Jasna Čižmek Tarbuk, Ilijana Lončar, Vesna Mimica, Melita Spahić, Matea Bilosnić između ostalih, koji aktivno kreiraju kako domaću tako i međunarodnu vidljivost plesne scene. Pokušavamo razviti modele koji će omogućiti provedbu svih gore navedenih aktivnosti bez ovisnosti o financijskim sredstvima samo Ministarstva i Grada. U tom smislu kanimo aplicirati na sredstva zaklade Kultura Nova te ostale moguće natječaje za kulturu. U svakom slučaju vjerujemo da jedino što je do sada pokretalo plesnu scenu je entuzijazam te isti kanimo investirati u razvoj planiranih projekata uz adekvatnu podršku nadležnih institucija.

  Ne mislite li da bi ujedinjenje dviju udruga pridonijelo jasnijoj vidljivosti plesača na umjetničkoj sceni i artikulaciji njihovih zahtjeva?

  Ponavljam, mislim da postojanje dviju udruga može samo pridonijeti njegovanju različitosti i uvažavanju različitih modusa rada. Naravno, pritom mislim da treba aktivno komunicirati i pronalaziti načine na koji svi zajedno artikuliramo naše potrebe koje su u biti jednake, a to je daljnja profesionalizacija i omogućavanje zdravih uvjeta za razvoj plesne umjetnosti u Hrvatskoj.

  Nadamo se da svojim entuzijazmom te dosadašnjim radom i iskustvom u plesu u različitim poljima djelovanja, možemo pridonijeti daljnjem razvoju uvjeta rada u plesnoj umjetnosti. Nastojimo biti svježi u starom kontekstu.

  © Sanja Petrovski, PLESNA SCENA.hr, 5. lipnja 2017.

Piše:

Sanja
Petrovski