Pomaci u obrazovnoj vertikali plesa u Sloveniji

6. međunarodna znanstvena konferencija All about People: Challenges for Science and Education, Maribor, 9. i 10. ožujka 2018.

 • 6. međunarodna znanstvena konferencija All about People: Challenges for Science and Education

  Povodom stote obljetnice scenskog plesa u Sloveniji Akademija za ples Alma Mater Europaea je u sklopu 6. međunarodne znanstvene konferencije All about People: Challenges for Science and Education održane 9. i 10. ožujka u Mariboru, organizirala zasebnu sekciju na temu Umjetnost plesa u nacionalnoj kulturi, znanosti i obrazovanju. Konferencija se odvijala pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Slovenije Boruta Pahora i premašila je sva očekivanja s više od 1100 sudionika. Sekcija za ples, premda prvi put organizirana, imala je veliku posjećenost, prezentacije su bile na visokoj razini a diskusija na okruglom stolu konstruktivna. Odazvali su se brojni stručnjaci iz raznih područja plesne umjetnosti. Konferencija se bavila plesom u generičkom smislu, pa je prvi dio bio posvećen sportskim plesovima kroz radove dr. Bora Sojara Voglara i suradnika (Statistična analiza omejitvenega programa plesa rumba v latinskoameriških tekmovalnih plesih) i Martine Serban (Kreativni ples – plesna terapija po metodi Marije Fux: Izvor, razvoj, pozitivni učinki), a zatim je dr. Bajić Stojiljković iznijela opsežan plan otvaranja katedre za etno plesove na Akademiji.
  6. međunarodna znanstvena konferencija All about People: Challenges for Science and Education
  Drugi dio bio je posvećen suvremenom plesu i plesu u edukaciji, pa je rad dr. Andreje Kopač (Neustrašnost in stoletna zgodovina slovenskega sodobnega plesa) obradio bogatu povijest suvremenog plesa i njegovu ustrajnost u Sloveniji, a dr. Vesna Geršak (Integracija plesne umetnosti v učni proces – kaj pridobijo učenci in kaj učitelji?) i Nina Meško (Moč ustvarjalnega giba) govorile su o pedagoškim aspektima nakon čega je uslijedila diskusija o važnosti uravnoteženosti procesa i produkta u edukacijskom procesu, odnosno objektivne evaluacije učeničkog napredovanja i ostvarivanja zadanih ciljeva kroz argumente i jasno postavljene kriterije na što se lijepo nadovezalo izlaganje studentice Martine Kramer, inače pedagoginje na Konzervatoriju za glazbu i balet u Mariboru o suvremenim pristupima podučavanju baleta i suvremenog plesa u skladu s inkluzivnom Midway metodom Jacqueline Smith-Autard (Pedagoški pristopi v plesnem izobraževanju).

  Gosti iz Makedonije Snežana Filipovska i Aleksandra Nikiforovska izvijestile su o situaciji u Makedoniji i njihovoj Akademiji za ples pri Muzičkoj akademiji te o primjeni novih metoda podučavanja kroz prezentaciju The ballet pedagogy, creativity and the use of modern technologies in order to reach quality in the dance education in R. Macedonia. Zadnji dio službenog dijela konferencije otvorio je doajen slovenskog baleta dr. Henrik Neubauer govoreći o stoljetnoj povijesti slovenskog baleta (Kratek pregled stoletne zgodovine slovenskega baleta). Nakon toga je dr. Svebor Sečak govorio o nacionalnoj i transnacionalnoj perspektivi akademskog baleta iscrtavajući glavnu dijakronijsku liniju svjetske baletne povijesti i zatim se fokusirao se na situaciju u Sloveniji, te se založio za tercijarnu edukaciju koja ima dvojaku funkciju – s jedne strane očuvanje autohtone kulture i tradicije a ujedno i otvaranje novim tendencijama i filozofijama koje su integrativni faktor u Europi i svijetu (Academic Ballet: A National and Transnational Perspective). Uslijedila je prezentacije Elene Fedotove iz Rusije (Ballet in Russia – More Than Ballet) o tristogodišnjoj povijesti ruskog baleta vezano uz carske i druge politike, a zatim je Melinda Szitt neformalno govorila o Mađarskoj plesnoj akademiji i suradnji s akademijama u Zagrebu i Mariboru.
  6. međunarodna znanstvena konferencija All about People: Challenges for Science and Education
  Potom je otvoren okrugli stol na kojem je predsjednik Društva baletnih umjetnika Slovenije Tomaž Rode iznio svoj referat o situaciji u Sloveniji i zahvalio prof. dr. Ludviku Toplaku, predsjedniku AMEU i doc. dr. Sečaku, dekanu AP, za veliki pomak koji su učinili u obrazovnoj vertikali plesa u Sloveniji, s nadom za daljnji razvoj studija na državnoj razini. Uslijedili su referati predstavnica studenata baleta i suvremenog plesa nakon čega se razvila rasprava o budućnosti plesne edukacije u Sloveniji i traženju balansa između privatnih inicijativa koje su proaktivne i države koja nedovoljno brzo slijedi potrebe svojih umjetnika. Osim studenata i profesora akademije te predstavnika umjetničkih udruga, na konferenciji su sudjelovali predstavnici Konzervatorija iz Maribora i Ljubljane, a direktorica baletne škole mariborskog Konzervatorija Helena Krieger, koja je ujedno i studentica druge godine Akademije za ples Alma Mater Europaea, govorila je o izuzetnoj važnosti znanja stečenog na Akademiji za ples za budućnost rada na konzervatoriju sa mladim plesačima. Sudjelovali su i drugi brojni stručnjaci iz zemlje i inozemstva, Srbije, Makedonije, Rusije, Mađarske, Hrvatske, i dr.

  Konferencija i okrugli stol završili su obraćanjem predsjednika AMEU prof. dr. Ludvika Toplaka koji je objasnio svoju viziju ulaženja u edukacijski prostor koji nije dovoljno prepoznat od drugih, a završnu riječ iznio je predsjednik Europske akademije znanosti i umjetnosti prof. dr. Felix Unger koji je pohvalio napore Akademije za ples Alma Mater Europaea i postignuti napredak nakon čega je uslijedilo neformalno druženje na kojem su dalje raspravljane teme od značaja za plesnu edukaciju i međunarodnu suradnju.

  © Svebor Sečak, PLESNA SCENA.hr, 14. ožujka 2018.

  (doc. dr. Svebor Sečak je organizator i moderator plesne sekcije na Konferenciji i dekan Akademije za ples Alma Mater Europaea te predsjednik Hrvatskog društva profesionalnih baletnih umjetnika)