Akumulacija i dokumentacija rada

TASK kolekcija / TASK the Collection, gl. ur. Iva Nerina Sibila, Plesni centar TALA, Zagreb, 2019.

 • TASK kolekcija / TASK the collection, gl. ur. Iva Nerina Sibila, Plesni centar TALA, Zagreb, 2019.Krajem 2019. Plesni centar TALA izdao je hrvatsko-englesku zbirku tekstova TASK kolekcija. Zbirka je nastala kao tematska ekspanzija publikacije Modeli zajedništva, strategije vidljivosti, koja je izdana 2014. povodom petnaest godina festivala Platforma HR, ključnog prostora realizacije TASK-a. Unutar jednostavno postavljenog okvira od sedam uputa autora, open source format dopušta razvijanje početne upute u nove, individualizirane, izvedene oblike teorijske i praktične reakcije na zadatak.

  Tekstovi koji se mogu pronaći u TASK kolekciji različitih su formi, autora i ciljeva. Uredničke bilješke Ive Nerine Sibile vješto uvlače čitatelja u razgranatu igru TASK-ova i daju pregledan osvrt na važnost teorijsko-istraživačkog projekta TASK-a, na njegovu široku primjenu u plesnim praksama renomiranih hrvatskih plesnih umjetnika i na važnost praćenja projekta odgovarajućim publicističkim rješenjima. Sonja Pregrad, Larisa Lipovac Navojec i Tamara Curić čine glavni produkcijski tim projekta pa u intervjuu TASK kao mjesto plesačke pobune i autorske emancipacije otvaraju pitanja najvećih uspjeha projekta, (ne)dostignutih očekivanja, problematike terminologije, mogućih nedostataka takvog formata, stranputica, novih izazova, promatranja rada kroz kolektiv, odabira autora…

  Rizomska struktura TASK-a naziv je razgovora s Martinom Granić, idejnom začetnicom TASK-a. Njezin je rad na studiju dizajna prepoznat i realiziran unutar hrvatske suvremene plesne prakse kroz 21 dosadašnji TASK projekt. Prema njezinoj početnoj premisi artikulacije onoga što je pojedinom autoru bitno, s jasnim ograničenjem na sedam koraka, kroz tekst/sliku autor svoju odgovornost ostavlja pred zadatkom jer open source ključ dopušta objema stranama da se iznenade, nauče i promišljaju. U razgovoru se Martina Granić dotiče odabira medija za projekt, arbitrarnosti broja sedam te osobnog, retrospektivnog doživljaja realizacije svoga rada.

  Prije tekstova o pojedinačnim TASK-ovima, popisan je niz TASK-ova od 2011. do 2019. u tablici s informacijama o godini, autoru, profesionalnom reaktoru, break-a-leg reaktoru i mentoru. Svaki se TASK predstavlja najprije grafičkim prikazom, vizualom, plakatom, koji najtočnije i neposredno prenosi estetske silnice svakog autora. Zatim dolazi sedam uputa, ponekad uz uvod, napomene, bilješke, tekstove reaktora, break-a-leg reaktora.

  Jasno je da se autori, izvođači, naposljetku i urednici TASK kolekcije, nisu zamarali strogom formom, svjesno stavljajući proces ispred finalnog produkta (plesnog materijala ili teksta) i ostavljajući prostor za svako moguće potenciranje upute. One su se u autora toliko raznolikog spektra razmišljanja o procesu, izvedbi, pristupa radu, prirodno realizirale na različite načine.

  TASK kolekcija približava izvedbene teorije i prakse, intermedijalne intervencije i dijaloge u prostorima kreativnih procesa umjetničke, izvođačke prakse. TASK je neupitno pridonio akumulaciji i dokumentiranju rada nekoliko generacija istaknutih hrvatski plesnih umjetnika te otvaranju mladima, napose studentima i mladim umjetnicima, mogućnosti sudjelovanja i stvaranja iskustva unutar takve procesualnosti. Uspješnost bavljenja koreografskim zadacima TASK konceptom ušao je i u prakse umjetničkih akademija u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek) i inozemstvu (Berlin). Sama publikacija korisna je umjetnicima, teoretičarima i svim zainteresiranima za bilo koju vrstu procesa u radu; otvara bitna pitanja o autorstvu, izvedbi, ali ne zatvara se u odabrane dijaloge ili kolektive, nego priželjkuje reakciju.

  © Nikolina Odobašić, PLESNA SCENA.hr, 7. veljaöe 2020.