U nepretencioznom ozračju osobnog eksperimenta

UPUH, Zagreb: Odjek, autorica Margareta Sinković

 • UPUH, Zagreb: Odjek, autorica Margareta Sinković, foto: Eva Šustar

  Margareta Sinković ove se zimske sezone na sceni ZPC-a već istaknula plesnim nastupom u izvođački dojmljivoj, vokalno-plesnoj predstavi Caroling autorice Petre Hrašćanec, a aktualna premijera solo formata Odjek njezin je samostalni autorski rad, iniciran još tijekom studija i prikazan na zadarskom festivalu Monoplay u lipnju 2021. Koincidencija ili za ovu plesnu umjetnicu prirodni slijed praćenja osobnih inklinacija, i Caroling i Odjek, unatoč razlikama koje nisu zanemarive, u osnovi se bave tjelesnom naravi zvuka, odnosima ritmike i gestualnosti. Uvodni tekst u informativnom letku govori o motivacijama autorice koje proizlaze „iz želje za uspostavljanjem specifična izvođačkog odnosa s glazbom te iz želje za istraživanjem auditivnog aspekta plesačkog tijela.“

  Scenska kutija preinačena je u korist integriranja publike s događajem, sažimanja životnih komponenti – autorice i publike – u jedinstveni auditorij. Sve započinje oduženim pripremanjem tehničke aparature, razvlačenjem kablova i prikopčavanjem na određene točke podija, poput medicinskog elektrokardiograma (EKG) pri čijem uključivanju / isključivanju zvučnik reagira gromkim odazivanjem. Slobodno raspršeni po sceni poput scenskih rekvizita, gledatelji sjede na jastučićima, izvođačica svoje kretanje organizira u odnosu s njihovim individualnim, osobnim kinesferama. Scenska instalacija u duhu tableau vivant objedinjuje nijemost gledatelja i nijemost izvođačkog tijela u eksplicitnom komunikacijskom odnosu, u dijeljenju zajedničkog zvučnog okoliša (Elizabeta Marjanović, klavir). Vanjska povezanost nasumičnih partnera nalik brojnim, svakodnevnim, scenski neuokvirenim događajima (poput zajedničkog boravka u dućanu, čekaonici, postaji ili dizalu) zadobiva oblik kroz ritmičnost glazbe, koja podjednako obuzima prostor i sva izložena tijela.
  UPUH, Zagreb: Odjek, autorica Margareta Sinković, foto: Eva Šustar
  Dramaturška cjelina je diptih, sastavljen od dva glazbena stavka koji se razlikuju u dinamici i tempu, pri čemu je prvi umjereniji i smireno uljuljkujući, a drugi energičan i brz. Stišanom formalnom govoru koreografije i naglascima na detaljima i pomacima unutar istaknute monolitnosti svoje osobne kinesfere, koju donosi i odnosi kroz inzularne prostore gledatelja, plesna umjetnica prilagođava i zvukove koji nastaju trenjem o površine podova i zidova. Zvučni intenzitet koraka, disanje, mekani šumovi pamučne odjeće, vrlo načelno korespondiraju s dinamikom glazbe u svakom stavku. Plesni vokabular odlikuje se svojevrsnom skulpturalnošću, svojstvom da se kroz različite razine vertikalnosti unutar jasnog poštivanja osi kinesfere, nijansiraju dinamički prijelazi pokreta s jedne strane na drugu, poput naglašavanja protjecanja vala kroz tijelo. Možda je zbog izraženog principa oblikovanja pokreta iz unutrašnjeg odjekivanja glazbenih strujanja i alternacija između snažnih i mekanih prijelaza formiranih u detaljima tijela (a ne scene) što u formalnom smislu pridonosi određenoj nezamjetljivosti na većim relacijama, donesena odluka o uvođenju gledatelja na podij. Ta odluka pozitivno je pridonijela perceptualnom obogaćivanju, a efektno je i zaključena u završnoj sceni suočavanja plesačice s četvrtim zidom, ili izlaskom iz crnog tunela scenskog zbivanja u kojemu smo se susreli. U nepretencioznom ozračju osobno iskazanog eksperimenta i s preciznim osloncem stvaralačkog istraživanja u području sipke materijalnosti susreta tjelesnosti i zvuka, ova se otjelovljena protagonistica naše svakodnevice, okrenutih leđa svojim aktualnim gledateljima, na kraju okreće slijepom gledalištu nekih novih scenskih mogućnosti.
  UPUH, Zagreb: Odjek, autorica Margareta Sinković, foto: Eva Šustar
  Izvedba predočena na razini demonstracije teme, podastire materijal na kojemu se i s kojim se može i nadalje razigravati, posebice u pogledu nijansiranja zvučnosti tjelesnog instrumenta u dodiru s podlogama kao i u još minucioznijem poniranju u detalje, od mišića prema živcima. Kao plesačica, Margareta Sinković istaknula se i nastupom u skupnoj izvedbi preddiplomskog rada na studiju izvedbenog smjera zagrebačke ADU pod naslovom Repertoarni projekt – povijesno naslijeđe Milane Broš i KASP-a (mentorice Jasmina Zagrajski Vukelić i Maja Đurinović). U svojim kretnjama nosi znak kompleksnosti, neke još ne posve izrečene kombinacije izvedbenog poleta i smirene usmjerenosti, a ovim radom nagovijestila je sposobnost artikulacije kao i dopunjujuću sklonost prepuštanja izvedbenoj struji trenutka. Predstoji joj brušenje umijeća balansiranja između tih proturječnih tendencija što nije nimalo laka zadaća, jer se brusi na dugometražnim prugama autorske izdržljivosti.

  © Jasmina Fučkan, PLESNA SCENA.hr, 1. ožujka 2023.
  (Tekst se odnosi na izvedbu od 4. veljače 2023.)

  Odjek
  koreografija i izvedba Margareta Sinković
  glazba Elizabeta Marjanović, dramaturgija Luka Bosanac, oblikovanje svjetla Ema Kani, fotografija Eva Šustar, vizualna rješenja Studio za umjetnost i dizajn Nikola Sinković
  produkcija UPUH; koprodukcija ZPC
  Projekt je ostvaren u okviru ZPC-ova razvojno-produkcijskog programa Koreospektar 2023.

Piše:

Jasmina
Fučkan

kritike i eseji